Ja, ik doe een schenking voor Meer Democratie | Meer Democratie

Ja, ik doe een schenking voor Meer Democratie

Meer Democratie ijvert voor een integrale democratie, waarin de burgers daadwerkelijk het laatste woord hebben via bindende referenda op volksinitiatief, via direct verkozen bestuurders, via een eerlijker kiesstelsel, via het verbod op partijpolitieke benoemingen, via experimenten met lotingen, enz. 

Wij zijn erg bezorgd om de steeds grovere uitholling van onze democratie en burgerrechten met desastreuze gevolgen op het vlak van milieu, burgerschap, sociaal kapitaal, welzijn, media manipulatie en politieke verzuring.

In 2019 willen we dan ook Vlaanderen democratiseren. Daarom daagden we naar aanloop van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei de kandidaten uit tot steun voor invoering van bindende referenda en andere vormen van directe democratie, steeds met méér beslissingsrecht voor Wij Burgers burgers in het vizier. En niet zonder succes! En na een geslaagde pledge op gemeentelijk niveau houden we de schepenen die intekenden aan hun woord. Zo willen we in tal van gemeenten meer (directe) democratie invoeren.

Hartelijk dank voor uw gift. Wij kunnen dit werk alleen doen dankzij uw gulle steun. Meer Democratie ontvangt geen overheidssubsidie en de meeste stichtingen sluiten politieke doelstellingen bij voorbaat uit. Daarom is uw steun broodnodig.

Meer Democratie VZW is niet gebonden aan politieke partijen en zal nooit deelnemen aan verkiezingen. Wij komen alleen op voor uw democratische rechten, verder niets!

Alvast bedankt!

Total Amount
Doneer