Ja, ik steun de acties van Meer Democratie | Meer Democratie

Ja, ik steun de acties van Meer Democratie

In 2019 hebben we grote plannen. In aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen in mei, dagen we de kandidaten uit tot steun voor invoering van bindende referenda en andere vormen van directe democratie in Vlaanderen en België. We pogen in zoveel mogelijk gemeenten directe democratie in te voeren naar aanleiding van de verkiezingsbeloften die lokale politici deden voor de verkiezingen van 14 oktober j.l. We vernieuwen ons open petitieplatform Petitie.be en versterken ons expertisecentrum.

Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Wij kunnen ons werk alleen doen dankzij de gulle giften van mensen als u. Meer Democratie ontvangt geen overheidssubsidie aan en de meeste stichtingen sluiten politieke doelstellingen bij voorbaat uit. Daarom, een hartelijke dank voor uw steun!

Meer Democratie VZW is niet gebonden aan politieke partijen en zal nooit deelnemen aan verkiezingen. Wij komen alleen op voor uw democratische rechten, verder niets!

 

Totaal bedrag
Doneer