Ja, ik steun de acties van Meer Democratie | Meer Democratie

Ja, ik steun de acties van Meer Democratie

Meer Democratie ijvert voor een integrale democratie waar de burgers daadwerkelijk het laatste woord hebben via bindende referenda op volksinitiatief, via direct gekozen bestuurders, via een eerlijker kiesstelsel, via het verbod op partijpolitieke benoemingen, via experimenten met lotingen, enz. 

Wij zijn bezorgd om de steeds grovere uitholling van onze democratie en burgerrechten met desastreuze gevolgen op het vlak van milieu, burgerschap, sociaal kapitaal, armoede, media manipulatie en politieke verzuring.

In 2019 willen we dan ook Vlaanderen democratiseren. Daarom dagen we naar aanloop van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei de kandidaten uit tot steun voor invoering van bindende referenda en andere vormen van directe democratie. En na een geslaagde pledge op gemeentelijk niveau houden we de schepenen die intekenden aan hun woord. Zo willen we in tal van gemeenten meer (directe) democratie invoeren. Verder vernieuwen we ons open petitieplatform petitie.be en ontsluiten we het expertisecentrum.

Hartelijk dank voor uw steun. Wij kunnen dit werk alleen doen dankzij uw gulle steun. Meer Democratie ontvangt geen overheidssubsidie en de meeste stichtingen sluiten politieke doelstellingen bij voorbaat uit. Daarom is uw steun broodnodig.

Meer Democratie VZW is niet gebonden aan politieke partijen en zal nooit deelnemen aan verkiezingen. Wij komen alleen op voor uw democratische rechten, verder niets!

Alvast bedankt voor uw steun!

Totaal bedrag
Doneer