CD&V-voorzitter Joachim Coens verrast met nieuwe visie op ons land: “Zwitserland aan de Noordzee”

Meer Democratie vzw streeft al jaren naar directe democratie waarbij de burgers zelf hun samenleving vorm geven. Het (bindend) referendum is hiertoe het gepaste democratische instrument. Dit wordt in Zwitserland nu al toegepast met dien verstande dat beslissingen maximaal op gemeentelijk of kantonaal vlak worden genomen, en daarbij hebben burgers het laatste woord. Reguleringen die het gemeentelijke of het kantonale gebied overstijgen worden federaal geregeld, weerom met de mogelijkheid voor de burgers om hierin het laatste woord te hebben. Weerom via bindende referenda. Beslissingen worden zo “bottom-up” genomen. CD & V-voorzitter Joachim Coens zit blijkbaar ook op dit spoor, en dat stemt ons hoopvol. Alleen de burger “meer betrekken” lijkt ons te zwak uitgedrukt: Hij/zij zou via een bindend referendum het laatste woord kunnen hebben. Wij juichen deze ontwikkeling toe en hopen dat ze het menen. Dan kunnen ze er samen met ons werk van maken. Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om dit te helpen realiseren.

Bron : Belga in Knack van 10-05-2021:

“CD&V-voorzitter Joachim Coens droomt van een Zwitserland aan de Noordzee: een land waar het beleid vertrekt vanuit de gemeenten. 'Eerst de gemeente, dan Vlaanderen, dan België: we draaien het systeem helemaal om', aldus Coens. 'We breken België niet af, maar we bouwen het van onderuit weer op.' Andere voorstellen van CD&V die ook door Zwitserland geïnspireerd kunnen zijn: een roterend premierschap en referenda om de burger meer te betrekken”

Bron: Belga / Isolde Van Den Eynde schrijft in Het Laatste Nieuws van 10-05-2021:

“Moet België wat meer op Zwitserland lijken? Als het van CD&V-voorzitter Joachim Coens afhangt wel. Hij droomt van een Zwitserland aan de Noordzee: het beleid vertrekt principieel vanuit de gemeente, overschrijdende bevoegdheden zijn voor de gemeenschap en die gemeenschappen beslissen samen wat het federale niveau nog kan doen. Voorts pleit hij voor meer burgerinspraak via (nationale) referenda en een roterend premierschap.”

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden