Petitie maak Referenda grondwettelijk mogelijk | Meer Democratie

Petitie maak Referenda grondwettelijk mogelijk

Date & Time: 
22-10-2018

Wij,
 
bezorgde Belgische burgers
 
constateren
 
steeds grotere maatschappelijke onvrede en onlusten (gele hesjes, klimaatprotesten, enz) waaruit blijkt dat ons representatief systeem en het partijenstelsel geen antwoord bieden op de behoeftes van de burgers
 
en verzoeken
 
onze politici om een instrument in te voeren dat ons, burgers, toelaat zélf wetten voor te stellen, wetgeving te wijzigen en/of oneerlijke wetten af te voeren. Dit instrument is het referendum, het bindend referendum op burgerinitiatief. Zonder referendum staat het volk machteloos. Referenda zijn de snelste, meest eenvoudige en efficiëntste manier om het democratisch tekort en de huidige, dringende maatschappelijke problemen die hiermee samengaan aan te pakken. 
Daarom moet artikel 33 (art 195?) van de Belgische Grondwet, ‘Alle machten gaan uit van de NATIE’ worden gewijzigd in ‘Alle machten gaan uit van het Belgische VOLK (BURGERS). Die oefent zijn soevereiniteit uit via zijn vertegenwoordigers en door middel van het Bindend Referendum op Volksinitiatief.'