Ook in België moeten we bondgenoten zijn in de strijd tegen racisme

‘De strijd tegen ethnic profiling en racisme is daarom vooral een strijd voor gelijke rechten.’ stelt Pieter–Paul verhaeghe in Knack van 06/06/2020. En verder: “In een democratische rechtsstaat heeft iedere burger gelijke rechten. Dat betekent dat men ook de burgerrechten en grondwettelijke vrijheden van minderheden dient te respecteren.”... “Wanneer de politie en het leger met hun monopolie op geweld bepaalde etnische groepen harder aanpakt dan andere, dan weent niet enkel het slachtoffer maar huilt de ganse democratie.” 

Hoe worden nu gelijke rechten gerealiseerd? Volgens Meerdemocratie.be kan dit door directe democratie waar de mondige burgers op basis van gelijkheid afspraken (wetten) maken die als eerlijk en rechtvaardig worden ervaren. Onze “andersgekleurde” medemensen maken deel uit van deze mondige burgers, en kunnen dus mee de wetten bepalen. In een ware democratie is het niet alleen mogelijk een parlement te kiezen, maar moet het ook mogelijk zijn om via referenda het parlement te corrigeren of te overrulen. Immers dan pas hebben de burgers het laatste woord. Zoniet geeft de burger om de zoveel jaar zijn stem af aan al dan niet “rechts-radicale populisten” zonder corrigerend te kunnen optreden. Hierdoor ontstaat een particratische staat met dictatoriale tendensen waarbij de politie kan optreden tegen de eigen burgers en de bevolking de eigen regering ervaart als een vreemde macht. Betogen en protesteren is dan de enige mogelijkheid. Bij Meerdemocratie.be willen we de macht teruggeven aan de burgers zodat ze zelf kunnen ingrijpen. Steun daarom www.meerdemocratie.be om uw stem terug te krijgen.

Pieter–Paul verhaeghe in Knack 06/06/2020

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden