Het systeem gaat op 2 februari op de schop. Voluit voor democratie: wij beslissen samen. | Meer Democratie

Het systeem gaat op 2 februari op de schop. Voluit voor democratie: wij beslissen samen.

Date & Time: 
26-01-2020

Het systeem op de schop. Voluit voor democratie: wij beslissen samen.
Invitation: dimanche 2 février 2020

  1. Onze betrachtingen eensluidend maken
  2. Acties plannen

Dit is een onafhankelijk burgerinitiatief van Meer Democratie en Democratie Belgium

Beste democraten,
Iedereen stelt vast dat het systeem, dat zich nochtans democratisch noemt, niet meer werkt. Volksprotesten viseren overal ter wereld niet meer specifiek de machthebbers, maar het systeem tout court. Wij, mensen van deze tijd verstaan onder democratie de ware betekenis van het woord: zelf beslissen over onze samenleving.

De beslissingen van onze  regeringen zijn we gedwongen te ondergaan zonder de mogelijkheid om die te bediscussiëren laat staan te betwisten.
Dit model is niet meer ‘representatief’ het is ons opgedrongen door enkele individuen en dus illegitiem.
Zelfs politici en mensen met macht beginnen dit onderhand in te zien (kijk naar de deelregering van Oost-België, PvdA-PTB, Van Eetvelt ...). Positieve tekens op zich, maar wij en u beseffen maar al te goed dat een essentiële omvorming niet van ‘boven uit’ te verwachten is. Wachten tot de volkswoede nog meer escaleert is niet onze, en vermoedelijk ook niet jullie, optie.
Wij verlangen  naar een volwaardige democratie en eisen daartoe de invoering van geschikte instrumenten (bijvoorbeeld initiatief- en referendumrecht, burgerpanels).
Daarom nodigen wij u uit tot een samenkomst van gelijkgezinde democratische hervormingsbewegingen met het doel een gezamenlijk Belgisch actieplatform op te zetten.
Wanneer? Zondag 2 februari 2020
Uur: 14.30 u
Waar? Vaartstraat 131, 3000 LEUVEN

Doel:
Een onafhankelijk burgerinitiatief van Meer Democratie en Democratie Belgium

  1. Onze betrachtingen eensluidend maken
  2. Acties plannen

In het vooruitzicht jullie op 2 februari te ontmoeten,
Guido, Alain, Bert, Marc, Bruno, Axel, Mon, Eric

(Waar blijven de power girls? Het gaat voor het merendeel om jullie rechten!)

Invitation: dimanche 2 février 2020

Un coup de pied au système. En avant pour la vraie démocratie: nous décidons ensemble.
Chers amis démocrates,
Chacun constate que le système qui se dit démocratique ne fonctionne plus. Les protestations du peuple, partout dans le monde, ne visent plus spécifiquement les gens au pouvoir, mais contestent le système même. Nous, citoyens de maintenant, comprenons le vrai sens de ce mot: Décider nous-mêmes de ce qui concerne notre société.

Nous sommes obligés de  subir les décisions de nos gouvernements, nous n’avons pas la moindre possibilité de les discuter, de les réfuter. Le modèle actuel n’est plus « représentatif », il nous est imposé par quelques individus et est donc illégitime.
Certains mandataires et personnalités diverses commencent aussi à comprendre qu’une réforme de notre système est nécessaire. (p.e. Belgique de l’Est, PTB, Van Eetvelt …). Signes positifs, certes, mais nous, tout comme vous, comprenons qu’il est vain d’attendre des réformes essentielles «d’en haut». Nousne voulons pas d’une escalade qui mêne à la violence. Nous désirons tout simplement une démocratie à part entière et nous exigeons les instruments qui la rendent possible.
Dans ce but nous vous invitons à la réunion de mouvements réformistes démocratiques de même opinion, ayant comme objectif de mettre en place une plate-forme d'action belgique commune.
Date: Dimanche 2 février 2020
Heure: 14.30 h
Place: Vaartstraat 131, 3000 LEUVEN
Objectif:

  1. Fixer le cadre de nos revendications
  2. Planifier des actions

En prévision de vous voir le 2 février,
Bert, Bruno, Guido, Alain, Marc, Axel, Mon, Eric

Ceci est une initiative citoyenne indépendante de Meer Democratie et Democratie Belgium