Grijp op 25 januari uw kans, word mee redder van de democratie! | Meer Democratie

Grijp op 25 januari uw kans, word mee redder van de democratie!

Date & Time: 
26-01-2020

Een eerste samenkomst is gepland op zaterdag 25 januari van 14u - 16u in de Vaartstraat te Leuven.

Wie de actualiteit volgt merkt al vlug dat de roep naar democratie – schier synchroon - overal in de hele wereld klinkt: in Hongkong, in Moskou komen de dapperen op straat om het herstel van de democratie te eisen; volksprotest in Irak, straatprotesten in Iran, sociale onrust in Chili, Algerije en Libanon….

“Het woord ‘systeem’ duikt ineens overal op. Demonstranten willen niet alleen dat een wet wordt ingetrokken of een minister aftreedt – nee, het ‘systeem moet veranderen’. In Algerije verwierpen demonstranten een nieuwe interim-president met de leus ‘Weg met het systeem!’ (DS 7/11/2019)

Anderzijds zien we een toenemende dictatoriale tendens: in China (Xi Jinping), India (Narendra modi), Turkije (Erdogan). Ook in West-Europa o.v.v. politieke correctheid, allerhande normen, wetten en regeltjes.

In een echte democratie hebben de burgers zelf de mogelijkheid om via referenda hun zaken op orde te stellen en moet er niet gesmeekt of geprotesteerd worden tegen “een regering”.

In België is de regeringsvorming door de polarisatie die de particratie veroorzaakt een schandalige komedie. De machteloze burger is zijn vertrouwen in de politici volledig kwijt.

Verandering van “systeem” dus! Maar welk systeem? Dit wordt meer en meer duidelijk. Want een onderzoek, bij meer dan 6.500 Belgen, van politicoloog Jean-Benoît Pilet (Université Libre de Bruxelles) en zijn collega’s toont aan dat de burger niet meer tevreden is met een beetje meer ethiek, transparantie en efficiëntie. Kiezers eisen grondige hervormingen en meer inspraak.’ De vraag naar politieke vernieuwing is groot. Groter dan ooit, stelden ze vast (DS 19/12/2019) In dit onderzoek wordt duidelijk dat meer dan 70% van de Belgen bindende referenda willen over belangrijke kwesties.

We staan met Meer democratie VZW klaar om de democratische instrumenten te ontwikkelen die tot systeemverandering leiden:

“Directe democratie kan de machteloosheid van de bevolking opheffen”

Meer democratie VZW heeft een missie, visie en strategie hoe deze idee tot wettelijke realiteit te brengen. Hiertoe zoeken we mensen die de noodzaak van meer democratie inzien, of anders gezegd die de (dikwijls subtiele) repressie van de politiek beu zijn.

Meer democratie VZW heeft een plan hoe directe democratie tot wettelijke realiteit te krijgen. Zij weet hoe campagne te voeren en de moderne communicatietechnieken aan te wenden. Na de boekdrukkunst, de radio en TV is het internet met de sociale netwerken een onderschat instrument van de burgers zelf.

We hebben voorstellen plannen en strategiën ontwikkeld maar handen tekort! We zijn geen overheidsinstelling die massaal volk aan het werk kan houden.
Daarom verzoeken we u of u op één of andere manier wil meehelpen met het realiseren van directe democratie met bindende referenda. Bij deze roepen we u op om ons te vervoegen met raad en daad. We willen een groep van gelijkgezinden (tolerant en verdraagzaam, gedreven en dynamisch, lucide en toch praktisch, offerbereid en toch sereen, leergierig en toch heldhaftig) verzamelen. We gaan samen met u brainstormen hoe we samen de strategie, meer jaren planning en ambities kunnen omzetten in realiteit.

In Zwitserland zijn de democraten de helden. Kom uit uw isolement; word ook een held of heldin. Zeker meer heldinnen hebben we nodig; Power girls zullen het verschil maken. Schijf mee geschiedenis in plaats van murw geslagen langs de kant te blijven staan. Laat uw stem mee actief horen in plaats van de commentaar langs de zijlijn. Wacht niet op een ander, doe nu mee nu het nog kan.

Gelieve u hiertoe aan te melden bij info@meerdemocratie.be

Een eerste samenkomst is gepland op zaterdag 25 januari van 14u - 16u in de Vaartstraat te Leuven.