Deze crisis bewijst: België is een lobbycratie | Meer Democratie

Deze crisis bewijst: België is een lobbycratie

Date & Time: 
15-05-2020

De coronacrisis plaatst een spotlicht op de sterktes en zwaktes van ons land, zegt socio-econoom Ive Marx. En de balans is niet positief. “Het beleid wordt op een dienblad aangereikt door lobby’s achter de schermen, terwijl de politiek stuntelt en improviseert.’ Er is een gebrek aan transparantie in de besluitvorming over de crisis. Hij vindt het enorm contraproductief dat de rapporten van de GEES, de groep van tien experts die de Nationale Veiligheidsraad adviseren, niet publiek gemaakt worden. Dat creëert wantrouwen en complottheorieën. Hetzelfde geldt voor de documenten en adviezen van de Economic Risk Management Group, het orgaan voor de economische heropbouw. Mogen we bepaalde adviezen niet zien? Waarom?”

Waar blijft het democratische overleg waar alle burgers aan kunnen deelnemen? Het sociale vereist altijd het adequate en het proportionele. Wat is in mijn sociale omgeving voor mij en de gemeenschap nu passend? Het sociale plaatst mij in mijn relatie tot mijn omgeving en vraagt continue aanpassing, vermits deze verhouding zich continu verandert; want beide kanten zijn onderhevig aan processen van verandering en ontwikkeling. Voor een constructieve ontmoeting tussen beide, is een democratisch proces van dialoog nodig.

De kracht van de democratie is het debat

Het eenzijdig pathogenetisch gerichte medische debat van voornamelijk enkele virologen met grote invloed op de politiek, moet uitgebreid worden met de inzichten van gezondheidswerkers, epidemiologen, ziekenhuisartsen zoals artsen op de intensieve afdeling, infectiologen en kinderartsen, ethici, psychologen, enz., en met de salutogenetische visie op de eigen mogelijkheid van de mens om zich door zijn immuunsysteem tegen bacteriën en virussen te verweren.

Bij Meerdemocratie.be streven we ernaar om zulk een debat mogelijk te maken.

Bron: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/deze-crisis-bewijs...