David Van Reybroucks democratie

In Doorbraak van 01 juni 2020 stelt David Van Reybrouck: ‘Mensen zijn slimmer als burger dan als kiezer, dus laat mensen als burger over belangrijke issues beslissen in plaats van als kiezer.  En verder: ...”de burger moet beslissen via referenda. Maar toen referenda aan de orde kwamen en de burger contrair besliste aan wat bestaande machtspartijen wensten, werd de uitslag van de referenda niet toegepast. De burger werd frontaal geschoffeerd. ‘U wikt, wij beslissen’, zeiden de machtspartijen. Denk hierbij aan het Oekraïne verdrag en de Europese Grondwet. Opeens was de burger dom en te onnozel om over zulke belangrijke issues te kunnen beslissen: ‘Dat doen wij wel, want wij begrijpen het beter, wij hebben er voor doorgeleerd’. Het was een machtsspel van de traditionele partijen…

Bij Meer democratie.be willen we de machtscontrole van de politieke partijen doorbreken, door bindende referenda op burgerinitiatief mogelijk te maken. Immers: ‘Mensen zijn slimmer als burger dan als kiezer,...’ want het is veel en veel moeilijker om voor de juiste politicus of politieke partij te kiezen (die hun beloftes toch niet waar maken), dan in een gesprek tussen gelijkwaardige burgers, die goed aanvoelen wat rechtvaardig is, wetten zelf te stemmen. Alleen met een referendum is de betrokkenheid maximaal, want iedereen kan dan participeren in het maken van eigen wetten en er ook over stemmen. Sluit aan bij www.meerdemocratie.be om dit mogelijk te maken.

Vrije Tribune - 01/06/2020 Frits Bosch

Bron: https://doorbraak.be/david-van-reybrouck-democratie/

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden