Met het oog op een optimaal georganiseerde democratie met een groot maatschappelijk draagvlak, wensen we pedagogische referenda te houden op initiatief van de burger. Deze kunnen dienen als voorbeeld van hoe referenda in de toekomst gebruikt kunnen worden. Wat zijn de aandachtspunten?

Met dit project wensen wij een bijdrage te leveren aan de educatie en opleiding van voornamelijk jonge mensen over het wezenlijke van een democratisch bestuur.

Met heel veel trots hebben we, vanuit Meer Democratie, het project petitie.be in het leven geroepen.

Het is onze wens om vormen van directe democratie als methodiek in te voeren op gemeentelijk niveau. Op die manier kunnen we tot een oplossing komen voor problemen die de burgers als het belangrijkste ervaren.  

Met de zesde staatshervorming werd de gewestelijke volksraadpleging grondwettelijk mogelijk gemaakt. Op basis van Art. 39bis en Art. 134 van de Grondwet werd er op gewestelijk niveau namelijk een nieuw element aan de besluitvormingsmogelijkheden toegevoegd.

Een burgerraad en een volksraadpleging over de Belgische democratie en haar instellingen

Vraag naar een gelote burgerraad & een bindende volksraadpleging voor de noodzakelijke democratische hervormingen

Onze huidige democratie is kreupel. Meer Democratie wenst als oplossing hiervoor de huidige, representatieve democratie aan te vullen met vormen van directe democratie. Het uiteindelijke streefdoel: de invoering van het bindende referendum op burgerinitiatief.

Onze kandidatenbevraging naar aanleiding van de lokale verkiezingen werd een knaller. Maar liefst ruim 5.432 gemeenteraadskandidaten uit 180 Vlaamse gemeenten beloofden werk te maken van onze plannen voor méér burgerdemocratie in de gemeenten!

Bouw mee aan onze community!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden