Al wakker geschrokken? | Meer Democratie

Al wakker geschrokken?

Date & Time: 
22-05-2020

We nodigen u uit op ons volgend webinar maandag 25 mei 19u30 over "Democratie in corona crisis." Vraag de toegangscode aan op info@meerdemocratie.be
Het waarom van het webinar zal hieronder duidelijker worden:

Wie slaapt in een democratie, wordt wakker in een dictatuur.
Voorbeelden hiervan konden we doorheen de 20ste eeuw al aantreffen in verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, Italië en Spanje.
 
Zoals Meer Democratie tijdens haar bestaan steeds heeft aangetoond, is België een schijndemocratie - een particratie​1 - aangevuld met enkele democratische elementen (zoals o.a. het vrij spreekrecht, de persvrijheid en vrijheid van vereniging). Sinds de coronacrisis staan nu ook deze democratische elementen onder druk.

Twee alarmerende evoluties
1. het dictaat van de uitvoerende macht
In België werd de volksvertegenwoordiging door de uitvoerende macht, die nu regeert via volmachten, buiten spel gezet,. Waar zijn de scheiding der machten en het parlementaire debat gebleven? Niet alleen hebben burgers géén werkelijk beslissende en doorslaggevende stem, zij mogen voortaan ook niet meer kiezen door wie ze vertegenwoordigd willen worden.
 
2. de muilkorf
Naast de oorlog tegen het coronavirus, woedt er een informatieoorlog. Schrikwekkend is de censuur van wetenschappelijke studies en/of visies die afwijken van het officiële narratief, dat de WHO uitstippelt. Facebook, Youtube en Instagram censureren in sneltempo filmpjes van artsen en specialisten die onderbouwde, kritische kanttekeningen durven plaatsen bij het officiële beleid. Google past haar zoekalgoritmes aan, waardoor kritische artikelen niet of amper nog te vinden zijn. Mondmaskers worden muilkorven. Het herinnert ons aan de boekenverbranding uit 1933. ​

Er is nog veel onderzoek nodig, doch het ziet er naar uit dat deze strategie van censuur werd uitgewerkt en goedgekeurd op Event201 (luistert u vooral vanaf 3’46” tot 6’20”),​2 een internationale ‘corona pandemic’ simulatie, die plaatsvond zes weken voordat het virus voor het eerst in China opdook.

In de meeste staten is de lockdown, die onze grondrechten opschort, de democratie kortwiekt en de economie verlamt, opgelegd en gelegitimeerd op basis van selectieve en onzekere, vaak intern tegenstrijdige informatie. Zo overtuigde epidemioloog Neil Ferguson zowel president Boris Johnson als president Donald Trump om tot quarantaine over te gaan en de economie van beide landen stil te leggen, nadat zijn computermodel 2.2 miljoen Amerikaanse en 500.00 Britse doden had voorspeld.  
​Niet alleen haalt de realiteit deze computermodellen in, er is ook een schrijnend gebrek aan transparantie in de algemene besluitvorming tijdens de crisis. Waarom worden in België de rapporten van de tien experts-adviseurs van de Nationale Veiligheidsraad niet vrijgegeven?​
Ook drijft de massamedia de paniek steeds verder op en schuwt hiervoor het bedrog​3 niet.

De kracht van de democratie is het tegensprekelijke debat​.
​Een tegensprekelijk parlementair debat valt te verkiezen boven een mentaal klimaat van angst, dat geen kritiek of tegengeluid verdraagt.
​Nog beter is het samenstellen van burgerraden, waarbij “het eenzijdig pathogenetisch gerichte medische debat van voornamelijk enkele virologen met grote invloed op de politiek, moet uitgebreid worden met de inzichten van gezondheidswerkers, epidemiologen, ziekenhuisartsen, zoals artsen op de intensieve afdeling, infectiologen en kinderartsen, ethici, psychologen, enz., en met de salutogenetische visie op de eigen mogelijkheid van de mens om zich door zijn immuunsysteem tegen bacteriën en virussen te verweren.”​4
​Na deliberaties kan er ook een referendum worden uitgeschreven, waarbij alle argumenten uitgebreid worden besproken en de burgers een geïnformeerde keuze kunnen maken.  

Mogelijke referendabele thema’s zijn:​

  • Welk soort lockdown verkiezen wij in de naaste toekomst? Een volledige lockdown of eerder een selectieve quarantaine van de risicogroepen? Of misschien zelfs helemaal géén lockdown​5 (zoals Zweden, Japan, Belarus), nét omdat we groepsimmuniteit willen opbouwen?
  • Leggen we de focus op een mogelijk vaccin of sterken we eerder ons zelfgenezend vermogen aan? Krijgt het werkzame hydroxychloroquine​6 een plaats in de behandeling van coronasymptomen of blijft het ondermaats belicht (en in Nederland zelfs verboden)?

Is de door de overheid verplichte vaccinatie een goed idee? Minister Koen Geens wil binnenkort het vaccin verplicht aan iedereen opleggen. Maar wat met het recht op lichamelijke integriteit? Hoe veilig zal dit vaccin zijn? Wat met de financiering van het WHO door farma bedrijven en filantropen zoals Bill Gates? Diens brood men eet diens woord men spreekt. Is het een goede zaak wanneer miljardairs en lobbyisten alzo ons gedrag kunnen aansturen en controleren?

Covid 1984 en het nieuwe normaal​
Voortaan worden drones en robots ingezet ter controle op de naleving van de coronamaatregelen. Potentieel besmette mensen worden opgespoord via contact tracing apps. Social distancing zal blijvend deel uitmaken van onze omgangsvormen en zal wettelijk worden afgedwongen. Censuur, intimidatie, onrechtmatige arrestaties, inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit; al deze totalitaire tendensen zijn in volle opmars.​

Overheden, think thanks, big tech en big pharma doen sinds jaar en dag aan social engineering. Wie een blik wil werpen op de nabije toekomst, bezoekt best de website van het World Economic Forum​7. Bezoek de verschillende platforms, waaronder het COVID-19 platform. Daar ziet u de concrete plannen voor een radicale omvorming van onze samenleving, waarbij de overheid élk aspect van ons leven zal controleren en aansturen. Willen we dat?

In een échte democratie beslissen de burgers in wat voor staat zij willen leven en niet omgekeerd!

Laat ons waakzaam blijven! De kracht van de democratie is het vrije debat. Bij Meerdemocratie.be streven we naar het mogelijk maken van het vrije debat, het maatschappelijk gesprek; kortom een democratie.
Je bent maandag 25 mei welkom op de webinar. Vraag je toegangscode aan bij info@meerdemocratie.be
Vorige keer bespraken we de rechtsstaat versus de berheersstaat. We gaan verder met het ontdekken van het wezenlijke van een democratie. Het grootste deel van het webinar is voorbehouden voor uw vragen.

1 https://www.meerdemocratie.be/referenda-voor-dummies
2 https://www.youtube.com/watch?v=LBuP40H4Tko
3 https://nypost.com/2020/04/01/cbs-admits-to-using-footage-from-italy-in-...
4 https://www.standaard.be/cnt/dmf20200517_04963087
5 https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/  
6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32074550/?fbclid=IwAR1idBZOWhXOmWn_keL1Q...
7 https://www.weforum.org/platforms