Logo

Geachte ,

Beste deelnemer,

Diegenen die het webinar 'Wie is de burger?' van maandag 4 januari gemist hebben kunnen hier de opname bekijken.

Deze keer stelden we ons de vraag wie 'de burger' eigenlijk is. We behandelden principes zoals het gelijkheidsbeginsel, gingen kijken naar het oude Griekenland met zowel haar directe democratie als haar slaven, discussieerden over het begrip toerekeningsvatbaarheid, de mogelijke moeilijkheden die de dubbele nationaliteit met zich meebrengt en nog veel meer.


Volgende maandag 18 januari om 19u30 bespreekt dr. Christophe Maes het feit dat referenda in België wel wettelijk mogelijk zijn.

“Alle machten gaan uit van de Natie” zegt art. 33 van de Belgische Grondwet. Anders dan wat je als leek in de materie geneigd zou zijn hierbij te denken kreeg de ‘natie’ bij bewindvoerders en juristen nooit de betekenis van ‘de bevolking’, maar wel die van de officiële bestuursorganen.

De natie is voor grondwetspecialisten nog steeds een abstracte entiteit, niet in staat om de wil van haar burgers te uiten en daardoor dus aangewezen op politieke vertegenwoordigers. Hierdoor is Volkssoevereiniteit of directe democratie voor Belgische politici nooit aan de orde geweest."

Christophe Maes, een jonge historicus en jurist, is met zijn doctoraatsproefschrift ‘Het soevereiniteitsbegrip in de Belgische grondwet van 1831’ (KULeuven vorig jaar) tot het besluit gekomen dat de wetgever van 1831 het begrip ‘soevereiniteit’, dat ten nauwste samenhangt met het begrip ‘natie’, niet noodzakelijk in die zin heeft opgevat.

Schrijf je in op het zoom webinar van maandag 18 januari van 19u30 tot 21u30 en verneem als eerste hoe we al bijna twee eeuwen voorgelogen werden; dat referenda in België feitelijk wél mogelijk zijn.


Ons werk kan veel beter, dat weten we. Wat zijn zaken die we gemakkelijk kunnen verbeteren? Laat het ons weten. Wat vond je van het vorige webinar?

Nodig anderen uit de opnames te bekijken en de webinar's te volgen. Gelieve ons emailadres welkom@meerdemocratie.be in kopie te plaatsen.

Bijna iedereen met een pc en internet kan meehelpen. We zijn dringend op zoek naar mensen die de video's bewerken en beheren, de berichten op de sociale media mee helpen verspreiden enzoveel meer. Neem daartoe contact op met Meer Democratie VZW 0495687006 of welkom@meerdemocratie.be

Tot volgende keer,

Uw welkomst team Guido, Mariame, Marc, Bert, Eric, Dirk, Marie-Claire


 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be