Logo

Geachte ,

Blijkt nu dat referenda volgens specialisten in België toch mogelijk zijn. Deze cruciale wending bespreekt Christophe Maes, doctor in de Rechten en master in de Geschiedenis, op ons volgend webinar van maandag 18 januari 19u30.

“Alle machten gaan uit van de Natie” zegt art. 33 van de Belgische Grondwet. Anders dan wat je als leek in de materie geneigd zou zijn hierbij te denken kreeg de ‘natie’ bij bewindvoerders en juristen nooit de betekenis van ‘de bevolking’, maar wel die van de officiële bestuursorganen.
De natie is voor grondwetspecialisten nog steeds een abstracte entiteit, niet in staat om de wil van haar burgers te uiten en daardoor dus aangewezen op politieke vertegenwoordigers. Hierdoor is Volkssoevereiniteit, zegge directe democratie, voor Belgische politici nooit aan de orde geweest.
Christophe Maes, een jonge historicus en jurist, is met zijn doctoraatsproefschrift ‘Het soevereiniteitsbegrip in de Belgische grondwet van 1831’ (KULeuven vorig jaar) tot het besluit gekomen dat de wetgever van 1831 het begrip ‘soevereiniteit’, dat ten nauwste samenhangt met het begrip ‘natie’, niet noodzakelijk in die zin heeft opgevat.
Hoe beschouwden onze founding fathers dit dan? De conclusies van Christophe Maes zijn niet alleen boeiend maar ook bijzonder relevant voor ons streven naar directe democratie.
Christophe Maes is doctor in de Rechten en master in de Geschiedenis. Hij was werkzaam aan de Balie te Leuven. Momenteel is hij postdoctoraal onderzoeker aan het Leuven Centre of Public Law.

Dus schrijf in op het zoom webinar van maandag 18 januari van 19u30 tot 21u30 en verneem als eerste hoe we al bijna twee eeuwen voorgelogen werden; dat referenda in België feitelijk wél mogelijk zijn.

Uw welkomstteam Guido, Marc, Mariame, Bert, Eric, Dirk, Marie-Claire.


 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be