Logo

Geachte ,

Dit net verstuurde persbericht willen we onze donateurs, sympathisanten en iedereen die de democratie een warm hart toedraagt niet onthouden:

"Meer Democratie VZW is verheugd dat het voorstel over de uitbreiding van de petitiewet, door het parlement begin mei aangenomen, woensdag laatstleden 18 november operationeel werd: voortaan kunnen ook burgers een wetsvoorstel aan de Kamer voorleggen, het zogenaamde burgerinitiatief.


Weliswaar is van deze ingrijpende stap richting effectieve burgerparticipatie de handtekeningendrempel te hoog om voldoende werkbaar te zijn (25.000, waarvan 14.500 Vlaamse, 8.500 Waalse en 2.500 Brusselse) – Guido De Bruyker, lid van de kernraad Meer Democratie, kaartte dit vooraf al bij de initiatiefnemers aan. Het gesprek tussen de politiek en de burger acht Meer Democratie VZW cruciaal. Een hoge handtekeningendrempel verhindert echter dat gesprek en betekent daarom een verkeerd signaal naar de burger. Vanzelfsprekend moet een zeker aantal handtekeningen een draagvlak aantonen, maar te hoog werkt ontradend.


Nogmaals echter: hiermee is een belangrijke stap gezet. Een eerste initiatief kan alvast een voorstel zijn van een alternatief aantal handtekeningen.
Sinds 1995 ijvert Meer Democratie VZW met verschillende modelreglementen en wetsvoorstellen, begeleid met campagnes, voor directe democratie. Deze demarche bevestigt dat aangehouden inspanning vroeg of laat vruchten afwerpt."

Wij danken jullie van harte om gedurende tientallen jaren ons te steunen. Onze moeizame strijd kunnen we volhouden dank zij jullie steun onder welke vorm ook.

Blijf ons steunen.

Hieruit blijkt duidelijk dat we geen strovuur overwinningen kunnen boeken, maar dat het jarenlang volhouden en volharden is.

Zijn we nu tevreden? Ja, we waarderen elke verbetering.

Maar we zijn niet blind voor het feit dat dit slechts een begin is van wat we voor ogen hebben. Er zijn nog veel vragen over de werkbaarheid.

Want laten we elkaar goed begrijpen, we zien dit als een eerste stap naar het bindend referendum op initiatief van de burger. Dus de petitiewet, hoe gebrekkig ook, gaan we gebruiken om campagnes te voeren voor méér democratie.

Daarom blijf ons steunen, liefst met een maandelijks donatie.

We geven niet op, je blijft van ons horen en we hopen op jullie blijvende steunen. Ga je mee op weg naar de volgende realisatie? Wij zijn al vertrokken!

Zo hebben we al bijna 40 kandidaten die staan te popelen om mee te helpen. Kijk eens op de vacaturewebsite en stuur je kandidatuur naar secretariaat@democratie.nu

Kernraad Meer Democratie:

Guido De Bruyker, Marc Vanvelk, Ken Christiaens, Eric Van de Putte, Bert Penninckx


 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be