Logo

Geachte ,

Vraag de toegangscode aan van het volgend webinar van 31 augustus - een buitenbeentje. Want dan gaan we het niet zozeer over democratie hebben, maar kijken we verder. Namelijk naar het geheel van de samenleving.

We laten Marc Vanvelk even aan het woord: "Vaak hoor je de opmerking dat onze samenleving onrechtvaardig en onmenselijk is. Mensen voelen zich vaak “vermalen” tussen het maatschappelijke raderwerk. De onmacht om hier vat op te krijgen en er verandering in te brengen leidt tot stress, apathie en burn-out. Dan stelt zich de vraag: hoe organiseer je nu een samenleving op mensenmaat waarin ieder individu zich voelt als een vis in het water. Welke sociale ordening is mogelijk wanneer de mensen zijn zoals ze zijn, dit zonder te vertrekken vanuit een doctrine, een ideologie of enig ander “isme”." Hou je vast, geen ismen hé. Een moeilijke oefening lijkt mij wel.

En verder: "Het sociale organisme dient zo te zijn “geordend” dat ieder individu maximaal zijn eigen capaciteiten kan ontwikkelen en uitleven maar tegelijkertijd zijn medemens in zijn eveneens individuele functionaliteit respecteert en steunt. Meer nog, op deze wijze zal het sociale organisme het individu mee dragen en stimuleren in zijn ontwikkeling. Het individuele welbevinden stijgt enorm, de gezondheid van het individu en van gans de samenleving neemt toe."

Hoe kan dit in zijn werk gaan? Dit gaan we uit de doeken doen in ons volgend webinar op maandag 31 augustus om 19u30.

Marc is niet aan zijn proefstuk toe en we vliegen om 19u30 samen met jullie er in. Inleiding, uiteenzetting en gesprek in één. Dat belooft.

Uw welkomst team Guido, Erica, Marc, Bert, Eric, Dirk, Marie-Claire .


 

Meer Democratie VZW
Zavelstraat 22
3212 Pellenberg (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres info@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van deze e-maillijst

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar info@meerdemocratie.be
 

 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be