Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be
 

   

Editoriaal | UitnodigingKan democratie de Vlaamse politiek heroveren? |
Uitvoeringsdecreet Democratie.NUDirecte Democratie voor Dummies
 | En u


EDITORAAL

Beste direct-democraat,

Verandering van spijs doet eten... en dus schotelen wij u een nieuwsbrief in een fris jasje voor.

De eerstvolgende nieuwsbrieven focussen zich op een aantal hot topics, waaronder:

  • '(de logica van) het Vrije Woord': zonder vrij Spreekrecht géén Democratie
  • België: Democratie of Particratie?
  • Politieke 'Memes' en holle Frasen
  • (Gevaren van de) ‘Politieke Correctheid’
  • ‘Verkiezingen zijn géén Democratie’
  • Loting van het Parlement & Rechtstreekse Verkiezing van de Regering
  • Grenzen aan de Democratie?
  • Terrorisme en Burgerrechten
  • Vlaanderen, België, Europa en de 'Nieuwe Wereld Orde'

Voorliggende nieuwsbrief richt zich specifiek op ons huidige Democratie.NU-project: het streven naar de implementatie van de gewestelijke volksraadpleging, ons grondwettelijke recht op inspraak! 

Veel leesplezier,
David Joëts - project manager


ARTIKELS

KAN DEMOCRATIE
DE VLAAMSE POLITIEK HEROVEREN?


Het is onze democratie!

Democratie.NU wil dat de Vlaamse regering dringend werk maakt van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging.

Lees meer...
UITNODIGING


Democratie.NU
wordt 21!


Vier met ons:

bekijk hier alle info

Meer dan een eeuw geleden voerden de Europese staten het algemeen stemrecht in.

Sindsdien zijn de mogelijkheden voor burgers tot medebeslissen niet meer fundamenteel uitgebreid, terwijl de samenleving wel grondig is geëvolueerd.

Indien de representatieve democratie geen volkssoevereiniteit oplevert, 

welk politiek systeem genereert dan wél oplossingen voor de grote vraagstukken van onze tijd?


Democratie.NU denkt met u mee!  Klik op het boek om te bestellen. Een aanrader voor iedereen die belangstelling heeft voor de grote maatschappelijke vragen van onze tijd.  Hét referentiewerk uit de internationale direct-democratische beweging!


UITVOERINGSDECREET DEMOCRATIE.NUBurgers nemen het heft in handen en ontwerpen zelf een burgervriendelijk uitvoeringsdecreet.

Het burgervoorstel werd op 28 januari 2016 via een direct verzoekschrift bij het parlement ingediend. Momenteel onderhoudt Democratie.NU contacten met verschillende Vlaamse volksvertegenwoordigers, met het expliciete verzoek het wetgevende proces in te leiden.

Bekijk hier de voornaamste kenmerken van het uitvoeringsdecreet
OPROEP: en U?

De Democratie gaat viraal en steeds meer mensen worden 'besmet'.

Bestrijd dit goedaardige virus niet!

Vervoeg of steun Democratie.NU,
dé vitaminekuur tegen
UW gebrek aan inspraak.Dank u wel voor uw steun.
€ 25.000 is nodig, teneinde onze projecten verder te kunnen uitwerken.
Indien iedere lezer van deze nieuwsbrief 1 EURO stort,
hebben we al meteen ons objectief bereikt.

 

DIRECTE DEMOCRATIE VOOR DUMMIES

In een tijd van politieke apathie willen wij mensen die weinig met politiek zijn vertrouwd beter informeren en sensibiliseren. Dit DUMMIES-luik gidst de leek dan ook doorheen het kluwen dat 'politiek' heet.​​
 
Q&A:  Over welke thema’s zal een gewestelijke volksraadpleging kunnen worden gehouden?
Word vrijwilliger Discussieer mee Maak democratie mogelijk: steun ons nu www.democratie.nu word democraat Petitie.BE Facebook
 

U ontvangt deze mailing omdat u ingeschreven bent op de nieuwsbrief via democratie.nu of petitie.be

Uitschrijven
Koetsweg 13
Leuven, 3010
Belgium