Geachte heer/mevrouw,

Van 23 tot 26 mei zijn de Europese verkiezingen. Dit is onze enige kans, eens in de vijf jaar, om directe invloed uit te oefenen op de koers van de Europese Unie.

Maar zijn verkiezingen écht genoeg om de democratie te waarborgen?

Wij denken van niet. De democratische problemen van de EU zijn enorm.

De belangrijkste beslissingen - de inhoud van de EU-verdragen - worden achter gesloten deuren genomen door de Europese staatshoofden. De nationale parlementen kunnen hen niet controleren, omdat ze niet weten wat er in het geheim gebeurt - en het Europees Parlement heeft geen zeggenschap over de verdragen. Bedrijfslobbyisten en speciale belangen vullen het democratisch vacuüm op en domineren de verzwakte stemmen van burgers.

Dat moet veranderen!

Teken de petitie voor een democratische herlancering van de Europese Unie

Het gebrek aan democratie in de EU heeft het wantrouwen en de vervreemding van de bevolking ten opzichte van 'Brussel' veroorzaakt. Brexit en toenemende Euroscepsis over het hele continent zijn het resultaat. Ze leren ons één ding: de EU kan het zich niet langer veroorloven een elitair en technocratisch project te zijn. Zonder democratische hervormingen zal de EU niet overleven.

Maar hoe deze hervormingen tot stand te brengen? De huidige Europese leiders hebben laten zien dat ze niet bereid of in staat zijn om tot échte democratie te komen. Wij denken dat burgers de hoofdrol moeten spelen ​​- aan het begin en het einde van de politieke besluitvorming!

Daarom eisen we de organisatie van willekeurig geselecteerde burgertoppen in alle EU-lidstaten en op EU-niveau. Zij werken voorstellen uit hoe een echt democratisch Europa er uit moet zien. De voorstellen moeten in wetgeving worden omgezet en de bevolking moet het laatste woord erover hebben via referenda.

Eis dat burgers aan het begin en aan het einde van de besluitvorming staan

Europa staat op een kruispunt. De komende verkiezingen zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de koers voor de komende 5 jaar. Dat is de reden waarom wij - een coalitie van politiek neutrale organisaties voor democratische vernieuwing - in de aanloop naar deze verkiezingen steun opbouwen voor een herstart van de Europese democratie. We vragen EU-verkiezingskandidaten in heel Europa om steun voor ons plan te beloven.
We vragen NGO's om onze open brief te ondertekenen.
En we vragen u om onze petitie te ondertekenen:

Toon uw steun voor een echt democratisch Europa en teken

Democratie moet niet als een luxe worden beschouwd. Het is de voorwaarde voor al het andere: vrede, gerechtigheid en welvaart.
 
De toekomst van de EU hangt er van af!

Met vriendelijke groeten,
Meer Democratie België en haar internationale zusterorganisaties. 

 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be