Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be
 

   
Editoriaal | Agenda | Democratie.Nu’s directe verzoekschrift door het Vlaams parlement afgewezen | Democratie.Nu’s visie op het Waalse uitvoeringsdecreet | Directe Democratie voor Dummies | En u


EDITORAAL
De Vlaamse burgerbeweging Democratie.Nu verzoekt de Vlaamse regering dringend werk te willen maken van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging.
​Volksraadplegingen op burgerinitiatief kunnen hefbomen zijn voor sociale vernieuwing en maatschappelijke verbetering. Dit instrument geeft de burger méér inspraak in het politieke proces, stimuleert de betrokkenheid van de burger en verkleint de kloof tussen volk en politici. Een gewestelijke volksraadpleging biedt de burger dan ook de mogelijkheid om een breed maatschappelijk debat te organiseren over genomen - of te nemen - politieke beslissingen op gewestelijk niveau. Hiermee legitimeert het instrument een deel van de Vlaamse wetgeving en creëert het een draagvlak voor beleidspunten die het volk als belangrijk ervaart.

-David Joëts


ARTIKELS

Democratie.Nu’s directe verzoekschrift afgewezen door het Vlaams Parlement

De constitutionalisering van de Gewestelijke Volksraadpleging werd niet in het Vlaamse regeerakkoord opgenomen, waardoor dit grondwettelijke recht op burgerinspraak - mogelijk sinds de zesde staatshervorming - dode letter blijft.
Daarom ontwierp Democratie.Nu zélf een uitvoeringdsdecreet en diende het voorstel in onder de vorm van een ‘direct verzoekschrift’. Dit nodigt het Vlaams Parlement uit het verzoek te behandelen in de bevoegde commissie, zodat het ter stemming kan worden gebracht in het Vlaams Parlement. Intussen mocht Democratie.Nu een antwoord ontvangen…

Lees meer..Democratie.Nu’s visie op het Waalse uitvoeringsdecreet

Het is onze democratie!

In Wallonië maakte men intussen wél werk van de verdere implementatie van de Gewestelijke Volksraadpleging. Maar hoe democratisch en burgervriendelijk is het Waalse uitvoeringsdecreet nu écht?

Een volksraadpleging staat of valt namelijk met burgervriendelijke en werkbare uitvoeringsmodaliteiten. Wat blijkt? Het Waalse voorstel is een verzameling onredelijke uitvoeringsmodaliteiten, duidelijk bedoeld om de directe democratie te verzwakken en de gewestelijke volksraadpleging op volksinitiatief maximaal te ontmoedigen.

Hoe vervormt men een ‘burgerwapen’ tot een beleidsintrument.
Een greep uit de trukendoos van de Waalse particratie.

AGENDA
Op 19 april 2016 organiseert Democratie.Nu om 19.30h een workshop in de vergaderzaal van Lekker GEC, Maria Hendrikaplein 6,9000 GENT (aan het station Sint-Pieters) over het systeem van ‘loting’.

Vervoeg onze rangen en denk met ons mee hoe we werk kunnen maken van méér democratie in Vlaanderen. Op dinsdag 5 en 12 april om 20h houdt Democratie.Nu twee inleidende webinars over het thema.


Schrijf u in via
secretariaat@democratie.nu
  Democratie.NU denkt met u mee!  Klik op het boek om te bestellen. Een aanrader voor iedereen die belangstelling heeft voor de grote maatschappelijke vragen van onze tijd.  Hét referentiewerk uit de internationale direct-democratische beweging!
Gezocht

Voor haar nieuwe campagne zoekt Democratie.Nu dringend:

- een cartoonist;
- een grafisch vormgever;
-
 iemand uit de ICT-wereld

die een eenvoudige website kan maken en onderhouden.

Contacteer ons snel en draag uw steentje bij tot de democratisering van België en Vlaanderen!


 
OPROEP: en U?
Dank u wel voor uw steun.
€ 25.000 is nodig, teneinde onze projecten verder te kunnen uitwerken.
Indien iedere lezer van deze nieuwsbrief 1 EURO stort,
hebben we al meteen ons objectief bereikt.
DIRECTE DEMOCRATIE VOOR DUMMIES

In een tijd van politieke apathie willen wij mensen die weinig met politiek zijn vertrouwd beter informeren en sensibiliseren. Dit DUMMIES-luik gidst de leek dan ook doorheen het kluwen dat 'politiek' heet.​​
 
Q&A:  Over welke thema’s zal een gewestelijke volksraadpleging kunnen worden gehouden?
Word vrijwilliger Discussieer mee Maak democratie mogelijk: steun ons nu www.democratie.nu word democraat Petitie.BE Facebook
 

U ontvangt deze mailing omdat u ingeschreven bent op de nieuwsbrief via democratie.nu of petitie.be