Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be
 

Opstart nationale petitie. Verander de Grondwet: Bindend Referendum Op Volksinitiatief. 

 

 

Vandaag, vrijdag 15 september, de Internationale Dag van de Democratie, lanceert Democratie.Nu, Democracy Belgium en sympathisanten, een burgercollectief uit de drie Belgische taalgemeenschappen, officieel een petitie die de nationale overheid zal verzoeken het bindend referendum op volksinitiatief in de Belgische Grondwet op te nemen. 

Aan de basis ligt de vaststelling dat ons politieke beleid nog steeds het welhaast exclusieve terrein is van partijen (of: partijbesturen). Dat partijensysteem is echter volkomen gedateerd, getuige de wereldwijde onvrede van burgers met het politieke bedrijf. Zelfs heel wat politici zijn onderhand van dit feit overtuigd, maar toch blijft de toestand angstvallig bij het oude. Nochtans is het een uiterst dringende kwestie, een kwestie van levensbelang voor onze samenleving(en). 

Tegenover deze tanende, maar taaie particratie stellen de initiatiefnemers van de petitie de gedeelde verantwoordelijkheid van burgers én politici (ook wel ‘directe democratie’ genaamd).

In een gezonde maatschappij stemmen burgers zelf wetten. Het instrument daartoe, dat zijn deugdelijkheid het langst bewezen heeft, is het referendum – zie het voorbeeld van Zwitserland.

Let wel: niet het staatsreferendum, maar het bindend referendum op volksinitiatief. Het staatsreferendum (of plebisciet) geniet heden terecht een twijfelachtige reputatie, omdat staatshoofden er gemakkelijk misbruik van maken (Tsipras, Brexit, Erdogan…). Het referendum op volksinitiatief daarentegen geeft, als het hand in hand gaat met een goed functionerend petitierecht, aan de inwoners zelfbeschikkingsrecht en vormt hun burgerzin. Zo gaat aan elk referendum op volksinitiatief een objectief georganiseerd maatschappelijk debat vooraf, samen met een neutrale informatieverstrekking van vóór- en tegenargumenten. Doordat staatsreferenda (plebiscieten) in nieuwsberichten steevast ‘referenda’ heten is helaas grote verwarring ontstaan, en wordt dit soort referenda maar al te vaak op één hoop gegooid met burgerinitiatieven (of bindende referenda op volksinitiatief).

De petitie Verander de Grondwet: Bindend Referendum op Volksinitiatief, die in heel het land fysiek én elektronisch zal circuleren, heeft als eerste bedoeling de Belgen te informeren over deze mogelijkheid tot zelfbeschikking, en als tweede vervolgens de regering  te informeren over de wens van de bevolking dienaangaande.

http://petitie.be/petitie/verander-de-grondwet-bindend-referendum-op-volksinitiatief-brov

 

 

Noot voor de pers, niet voor publicatie:

Waarde redactie,

wilt u vrijdag 15 september a.s. (Internationale Dag van de Democratie) volgend bericht publiceren?
Met dank en vriendelijke groeten,
Guido De Bruyker (09/226 54 74)
(Namens Democratie.Nu)

 
-----