Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be
 

Beste ,

Graag geven wij het woord aan Bert Penninckx.  Als voorzitter van Democratie.Nu vat hij nog even de missie kort samen.

De basis van een democratie is het maatschappelijk gesprek: wat spreken we concreet onder elkaar af om onze samenleving zo rechtvaardig en geordend mogelijk te krijgen?  Welke wetten hebben we hiervoor nodig? Referenda zijn eigenlijk niets meer dan de voortzetting van de volksvergaderingen op het marktplein uit het verleden.  Een paar eeuwen geleden maakten deze volksvergaderingen plaats voor het parlement.  Sindsdien zijn wij – de burgers – machteloos: we missen de mogelijkheid om zélf – net zoals op een volksvergadering – met een referendum beslissingen te nemen.  In Zwitserland blijft dit wél het geval: zij voelen zich alvast méér de leider van hun samenleving. 

Na de vorige nieuwsbrief van Petitie.be en Democratie.Nu kregen we verschillende reacties.  We publiceerden toen de antwoorden van de lezers op Democratie.Nu’s vraag over het Gentse circulatieplan.  Om de lezers niet onnodig veel tekst te bezorgen, dachten we er goed aan te doen om de antwoorden beknopt weer te geven.  Maar Rik Pinxten wou alle antwoorden integraal gepubliceerd zien.  We komen graag tegemoet aan deze vraag, hier vindt u alle antwoorden terug.

Rond democratie zijn er heel wat vragen en nog meer misverstanden.  Het expertisecentrum publiceerden ondertussen al een duizendtal artikels over fundamentele democratische topics.  Binnenkort gaan we die online bibliotheek reorganiseren en vernieuwen.  Hiervoor zoeken we vrijwilligers die belangrijke – maar gedateerde – artikels helpen actualiseren.  Ook wie graag wil schrijven voor onze (nieuwe) website, is meer dan welkom in ons team.  Wie helpt ons mee?  We horen het graag van jullie!

Onze recente publicaties:

  1. Is een gedwongen mandaat wel democratisch?
  2. Kan een samenleving waar de scheiding der machten niet wordt gerespecteerd 'democratisch' worden genoemd?

Democratie.Nu is niet alleen denktank, ze maakt ook werk van méér democratie. De voorbije 2 jaar legt Democratie.Nu zich vooral toe op het wettelijk mogelijk maken van de gewestelijke volksraadpleging. Via de invoer van de directe democratie streeft onze burgerbeweging naar Democratische en Politieke Vernieuwing. Democratie.Nu bleek echter niet welkom op de commissie, die zich momenteel buigt over politieke vernieuwing, participatie en directe democratie.  Daarom heeft Democratie.Nu recent een petitie gestart. Teken onze petitie hieronder aub.

David Joëts - projectleider Gewestelijke Volksraadpleging


Petitie Vlaamse Referenda, Nu!

Wist u dat het Vlaamse parlement referenda wettelijk kan maken?  Deze mogelijkheid werd in de grondwet ingeschreven.  De Vlaamse bestuursmeerderheid laat – dit in tegenstelling tot de Waalse – evenwel na om uitvoeringswetgeving voor referenda op te stellen.  Hierdoor blijft dit grondwettelijke recht voor Vlaanderen dode letter: dit is onverantwoord!

Teken nu de petitie! Laat deze kans niet voorbij gaan!

Voor uw dossierkennis:

http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1237-gewestelijke-volksraadpleging-officiele-documenten

http://www.democratie.nu/index.php/directe-democratie/dummies
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Directe_Democratie


                                   Maak van Vlaamse referenda een werkelijkheid

Help uw democratie nu mogelijk te maken. Een donatie is meer dan welkom.

Onze organisatie zoekt verder professioneel talent. Uit ervaring weten we dat het ongeveer twee jaar duurt voordat men beseft wat een werkelijke democratie is. Hierdoor is vrijwilligerswerk de ideale opstap naar een professionelere loopbaan. Hier de lijst van de vacatures vrijwilligerswerk.


Wie zijn wij?


Democratie.Nu is een politiek onafhankelijke vzw die streeft naar méér (directe) democratie in Vlaanderen, België en Europa. Hiervoor werken wij samen met een aantal zusterbewegingen in buurlanden zoals NederlandDuitsland en Zwitserland en met de Europese koepelorganisatie Democracy International.
Velen beschouwen Democratie.Nu als het expertisecentrum over directe democratie. Wij willen evenwel dat de democratie daadwerkelijk wordt ingevoerd. Momenteel leven wij in een indirecte, vertegenwoordigende democratie met weinig beslissingsmogelijkheden door de burgers. In feite leven wij helemaal NIET – in weerwil van wat men doorgaans beweert – in een democratie, maar wel in een particratieSinds de Witte Mars (1996) klaagt Democratie.Nu deze politieke wantoestanden aan en stelt politici concrete aanbevelingen voor bestuurlijke vernieuwing voor.


Democratie.Nu streeft naar het bindend referendum op initiatief van de Burger (niet van de overheid) waardoor de burger rechtstreeks wetgevend werk kan verrichten. Met referenda kunnen burgers zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen. Zo wordt de volkssoevereiniteit, of de eindbeslissing door de burger, gegarandeerd.

Kortom, Democratie.Nu helpt de burgers hun zélf ontworpen democratie te realiseren. De "Eerlijke referanda"  is het resultaat van 20 jaar empirisch onderzoek. 

 
 
Aan u de keuze. 
Kies uw formule:‚Äč
 
 
Student - senior - werkloze
€15
modaal inkomen
€30
gezin
€50
steunend
€75
U steunt de invoering van echte democratie
al vanaf € 2 / maand, via een bestendige opdracht
 
 
Maak kennis met het Democratie.Nu-team!
Meedoen met onze teleconferentie is laagdrempelig, elke dinsdag tussen 19u30 - 21u30.
Meer info op secretariaat@democratie.nu