Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be
 

Beste democraat,

 

1. Door de burger zijn rechtstreekse beslissingsrecht te onthouden, hebben de landen van de Europese Unie zich in de nesten gewerkt.

Nu komen immers verschillende ondemocratische fenomenen samen: een machthebber (in dit geval: Erdogan) schrijft - voor de tweede keer - eigenhandig een referendum uit, terwijl zowat alle andere noodzakelijke elementen van een democratie volledig worden onderdrukt  (vrije meningsuiting, vrijheid van vereniging, vrije pers, scheiding der machten, ...)

Bovendien tast een dubbele nationaliteit het gelijkheidsbeginsel aan ten opzichte van burgers die slechts over één nationaliteit beschikken.

Net deze verschijnselen - en nog véél meer - worden belicht op een lezing van Jos Verhulst: 'De logica van de democratie vs de matrix van de particratie: hoe verhoudt een democratie zich tot kwesties zoals migratie, religie, nationaliteit en identiteit?' op zaterdag 3 juni van 14h-17.30h in het Liberaal Archief te Gent. Warm aanbevolen!

 

2. Over het Gentse circulatieplan...

Democratie.Nu's vraag in de vorige nieuwsbrief luidde:
"Gent: volksraadpleging circulatieplan gaat niet door.
Hoe sta jij, lezer, tegenover deze gang van zaken? 
Geef je het stadsbestuur gelijk?
Of denk je: wat belet hen eigenlijk om dat referendum tóch te laten doorgaan?
Vermoed je enige willekeur/fraude bij de telling?
Hadden de handtekeningenwervers ongelijk door niet de beproefde 20 % surplus te voorzien?"

 
Veertien reacties mochten we ontvangen, waarvoor dank! 

 

3. Vlaamse referenda: binnenkort een realiteit? Teken alvast onze petitie aub!