Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be
 

Geef aan elk verzoekschrift gevolg | Mini-congres Democratie.NuPetitie Vlaamse Referenda, Nu! | Wie zijn wij?

PERSBERICHT van Democratie.Nu en petitie.be

Groen-fractieleider Kristof Calvo bereidt samen met zijn partij en Ecolo een federale wet voor waardoor het voor burgers “gemakkelijker moet worden om zelf thema’s op de agenda van het parlement te zetten
"Het federale parlement verplichten initiatiefnemers van petities te horen wanneer ze minstens vijftigduizend handtekeningen kunnen verzamelen, dat is de kern van het wetsvoorstel dat Groen en Ecolo…"
Wij kunnen elke poging naar meer democratie alleen maar toejuichen, maar is het voorstel van Groen-Ecolo zulk een poging?

Verzoekschriften naar de Kamer zijn bij ons grondwettelijk mogelijk, maar blijven in de praktijk, zoals het op Calvo’s site ook te lezen staat, dode letter. 
De remedie daartegen zijn niet de 50.000 handtekeningen die Calvo onder een verzoekschrift wil zien staan. Het is gewoon de politieke wil om de administratie en het huishoudelijk regelement op punt te zetten. 
Voor een Belgisch verzoekschrift aan de Kamer is momenteel alleen de handtekening van de petitionaris vereist, net zoals in Zwitsersland. Het verschil tussen beide landen is dat het Zwitserse parlement aan elk verzoekschrift gevolg geeft, ook al is het daar wettelijk niet toe gedwongen.
Die handtekeningendrempel van Kristof Calvo is onverantwoord. Hij schendt met name het gelijkheidsbeginsel, dat elke Belg het recht verleent een verzoekschrift in te dienen. Wél is zo een drempel verantwoord waar het om de invoering, de wijziging of de afschaffing van een wet zou gaan (maar dit is meteen twee direct-democratische stappen verder: die van het Burgerinitiatief, of het Bindend Referendum op Burgerinitiatief). 
Ondertussen wachten wij vol ongeduld op de voorfase ervan: een werkbaar petitierecht; geef aan elk verzoekschrift gevolg.

Namens Democratie.Nu

G. De Bruyker

Niet voor publicatie:
Persmensen met verdere vragen sturen een mailtje naar:
david.joets@democratie.nu
0486/798.958


Fluovestje

Mini-congres van Democratie.Nu

Zaterdag 18 februari 2017 08u30 tot 13u00
Liberaal Archief Kramersplein 23 9000 Gent
Gratis toegang.

         Schrijf hier in

Wat zijn de fundamenten van een democratie?
Zoektocht naar enkele mogelijkheden om uit het democratisch dilemma te geraken.
Toetsing van de Brexit aan de 7 voorwaarden voor eerlijke referenda.

Aankomst en onthaal 08u30
Inleiding om 9u “Wat is Democratie Nu en vroeger?” Bert Penninckx - Democratie.Nu
9u30 "Hoe organiseer je een samenleving op mensenmaat?" Marc Vanvelk - Democratie.Nu
10u "De 7 voorwaarden voor eerlijke referenda toegepast op ons eigen voorstel van bijzonder decreet voor de Vlaamse volksraadpleging.  Wat schort er aan referenda op initiatief van de overheid de zogenaamde plebiscieten zoals de Brexit?" Guido De Bruyker - Democratie.Nu
10u30 "Wat zijn de mogelijkheden en de gevaren van loting? Hoe kan de senaat geloot worden? Met een inleiding op de Atheense democratie." Paul Nollen & Bert Penninckx - Democratie.Nu
11u pauze
11u30 "Gewestelijke volksraadpleging; voorstel van bijzonder decreet van Groen." Wouter Van Besien
12u00 "Gewestelijke volksraadpleging als deelaspect van de conceptnota burgerparticipatie": Willem-Frederik Schiltz - Open VLD
12u30 Vragen Panel
13u00 broodjeslunch (€10 per persoon inclusief drank)

Inschrijven verplicht op secretariaat@democratie.nu voor 11 februari 2017 AUB met vermelding van het aantal personen.
Indien u deelneemt aan de broodjeslunch om 13u; gelieve €10 per persoon te storten op BE23 5230 8007 5191, van Democratie.Nu vzw, Zavelstraat 22 te 3212 Pellenberg met vermelding “broodjes”.

Help mee dit mini congres mogelijk te maken.
Een donatie is meer dan welkom.

Ter plaatse kan opgehaald worden: het syllabus (€3), het boek “Directe democratie” (€14), de artikelenbundel (€5), fluovestjes M, L, XL (€11). Leden (€30/jaar) krijgen 50% korting op de boeken.


Petitie Vlaamse Referenda, Nu!

Het Vlaamse parlement kan referenda wettelijk mogelijk maken. Wist u dat? Deze mogelijkheid werd in de grondwet ingeschreven. De Vlaamse bestuursmeerderheid - in tegenstelling tot de Waalse - laat evenwel na om uitvoeringswetgeving voor referenda op te stellen. Daardoor blijft dit grondwettelijke recht voor Vlaanderen dode letter.
Dit is onverantwoord gedrag!

Teken direct de petitie! Laat deze kans niet voorbij gaan!

Voor uw dossierkennis:
http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1237-gewestelijke-volksraadpleging-officiele-documenten
http://www.democratie.nu/index.php/directe-democratie/dummies
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Directe_Democratie

Help mee Vlaamse referenda realiteit te worden.
Een donatie is meer dan welkom.


Wie zijn wij?
Democratie.Nu is een progressieve, performante en onafhankelijke vzw die streeft naar méér (directe) democratie in Vlaanderen, België en Europa. Hiervoor werken wij samen met een aantal zusterbewegingen in buurlanden zoals NederlandDuitsland en Zwitserland en met de Europese koepelorganisatie Democracy International.

Velen beschouwen Democratie.Nu als het expertisecentrum over directe democratie. Wij willen evenwel dat de democratie daadwerkelijk wordt ingevoerd. Momenteel leven wij in een indirecte, vertegenwoordigende democratie met weinig inspraakmogelijkheden voor de burgers. In feite leven wij helemaal NIET – in weerwil van wat men doorgaans beweert – in een democratie, maar wel in een particratieSinds de Witte Mars (1996) klaagt Democratie.Nu deze politieke wantoestanden aan en stelt politici concrete aanbevelingen voor bestuurlijke vernieuwing voor.

Democratie.Nu streeft naar het bindend referendum op initiatief van de Burger (niet van de overheid) waardoor de burger rechtstreeks wetgevend werk kan verrichten. Met referenda kunnen burgers zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen. Zo wordt de volkssoevereiniteit, of de eindbeslissing door de burger, gegarandeerd.

Het volgende help om tot een democratie te komen maar is niet onze core business; dat moeten anderen doen, waar we wel mee willen samenwerken:
  1. Loting van burgers om een goede vertegenwoordiging te bekomen en om de burgerwetsvoorstellen voor te bereiden. (Zoals in het oude Athene het geval was)
  2. De rechtstreekse verkiezing van de (talentvolle) uitvoerende (dienende!) macht (burgemeester / ministers / regering) om een scheiding van de uitvoerende en de wetgevende macht te bekomen.
  3. Vrijheid van spreken.
Kortom, Democratie.Nu helpt de burgers hun zélf ontworpen democratie te realiseren. De "Eerlijke referanda is het resultaat van 20 jaar empirisch onderzoek. Ze zijn ook getoetst aan het succes van de, weliswaar beperkte democratie, in het oude Athene. 
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/b_E8xjU4aCVkx2jQfTpbZMplkPvk9awCdVw0orjLhhWh0Zk2urSqc7mnmgwYtXwTRkGw0ZW-hT_3siZzC8UKXAEREPl4EXixEqbSZOZE_WWUwLM=s0-d-e1-ft#http://img2.ymlp262.net/democratienu_bertpenninckxklein_1.jpg
Guido, Sim, Eric, Paul, Marc, Ivar, Geert, Bart, David, Bert 
Start gratis een professionele petitie