Logo

Geachte ,

Beste democraat,

Meer Democratie vzw beschouwt de noodzakelijke fundamentele veranderingen aan het huidige staatssysteem vanuit het grote geheel.
En net daarom hebben we VUB Professor Sinardet uitgenodigd op ons volgend webinar.

Schrijf je hier in voor het webinar op woensdag 1 juni om 19u30.

Wij hebben drie voorstellen, die ons inziens de capaciteit hebben om een fundamentele bijdrage te leveren aan een betere sociaal-politieke werking van ons 'Land in de toekomst' zijnde;

  1. Voor Meer Democratie is de scheiding der machten een cruciaal element. In een goed functionerend land moeten ze onafhankelijk zijn.
  2. Het bindend referendum wordt door Meer Democratie beschouwd als het middel om de bevolking, meer dan nu het geval is, te betrekken bij het bestuur van het land.
  3. Tenslotte denken we dat een wetgevende macht die bestaat uit gelote burgers beter is als representatief orgaan dan een wetgevende macht die is samengesteld uit verkozen burgers.


We zijn van mening dat er voor elk thema zal moeten worden opgebokst tegen de politieke partijen. Ze zullen zichzelf niet opheffen. Hun overlevingsdrang is, op zijn minst gedeeltelijk, een rem op een goed bestuur van het land. Dat laatste is in het belang van ieder van ons, zowel nu als in de toekomst.
De voor de hand liggende vragen zijn : hoe geraak je hieruit? Zijn onze voorstellen realistisch? Zijn ze realiseerbaar? Hebben ze een toegevoegde waarde? Welke stappen zouden er moeten worden genomen? Binnen welke termijnen zou dit kunnen worden gerealiseerd? Welke rol zouden verenigingen als de onze hierin kunnen spelen? ...

Er wordt ongeveer 30 minuten voorzien per thema. Elk thema wordt ingeleid door Meer Democratie VZW.
Aansluitend wordt de visie van Professor Sinardet gevraagd (pro en contra, haalbaarheid, te nemen stappen, roadblocks, ...), waarna er een gedachtenwisseling plaatsvindt en eventuele vragen worden beantwoord die kunnen worden gesteld door de deelnemers.
Meer Democratie zorgt voor moderatie, tijdbeheer en het beheer van het chat-kanaal.

Schrijf je hier in voor het webinar met Professor Sinardet op woensdag 1 juni om 19u30.

Elke week gaan we een stapje verder !

Met democratische groet,

Fabrice Hamel, coördinator

 
 

 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be