Logo

Geachte ,

Beste democraat,

Zoals vorige week vermeld, werkte onze campagnemanager de position paper af om de gewestelijke volksraadpleging ook in Vlaanderen op de agenda te zetten.  Deze werd verstuurd aan alle Vlaamse fractieleiders en aan enkele geïnteresseerde Vlaamse politici die we al eerder spraken.  Het is nog zeer kort dag, maar toch heeft al één van hen interesse getoond.

Vraag blijft: wanneer volgt Vlaanderen?

Dát hoopvolle teken, de stralende zon én het EK zorgden voor een creatieve boost bij één van onze medewerkers.  Zie hier wat nog wel ‘ns een vruchtbaar gesprek zou kunnen zijn tussen onze voorzitter en Vlaams minister-president Jan Jambon.

 

                     

 


 

Kent u onze 10 doelstellingen al?

Ons ultieme doel kent u allicht al, het bindend referendum.  Maar Meer Democratie heeft nog zóveel meer actiepunten om ervoor te zorgen dat de burger (terug) meer zeggenschap krijgt.  Deze staan opgesomd op de website.  Allen daarheen!

 


 

Social media, Meer Democratie is mee met zijn tijd!

Twitter, Linkedin, YouTube, Facebook, ook dáár kan u ons vinden. 

Connecteren? Abonneren?  Ja, graag!

 


 

Massavorming als doodslag voor een democratie?

De coronacrisis liet ons zien hoe kwetsbaar een democratie kan zijn.  ‘Nood breekt wet’ werd plotseling een erg letterlijke werkelijkheid. Over de zin of onzin van deze opgelegde maatregels gaan we het niet hebben, wel over een interessant fenomeen dat het teweegbrengt.

In onze laatste webinar bekijken we samen met Mathias Desmet hoe de angsten, frustraties en tekorten van mensen kunnen kanaliseren in een collectieve strijd tegen een bepaald iets. Nog opvallender is dat ze daarbij vaak kritiekloos figuren volgen die ze als leiders vertrouwen. Alles wat u u over massavorming moet weten, kan u horen op maandag 21 juni 2021, vanaf 19u30.

Ben je nog niet ingeschreven? Dat kan nog altijd hier

 Met een warme democratische groet,

 

 

 

 

 

 

Bert Penninckx,
Voorzitter Meer Democratie

 


 

Wil je ons graag ondersteunen in onze strijd voor meer democratie? Bekijk onze vacatures:

  • conversation manager social media
  • ledencontact / prospectus
  • boekhouder
  • kennisbeheerder expertisecentrum

Heb je geen tijd om ons te helpen als vrijwilliger? Dan is een donatie ook altijd meer dan welkom.

 


 

 


 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be