Logo

Geachte ,

Beste democraat,

Gaston Meskens, o.a. kernfysicus, zal op het webinar van 10 mei 19u30 spreken over "De coronacrisis is een crisis van de democratie." Volg deze link om in te schrijven.

Afbraak van democratische verworvenheden bedreigt op dit ogenblik heel wat staten. Net zoals de opbouw van burgerparticipatie een stapsgewijs proces is, verloopt ook het afkalven daarvan geleidelijk aan, en dat houdt het gevaar in dat de doorsnee burger zich daar helemaal niet bewust van wordt. Het is daarom van het grootste belang dat wij, burgers, wakker blijven voor de symptomen van afglijdende democratie en die leren te herkennen. Bijvoorbeeld zoals nu tijdens de coronatijd: een overheid die aan de verantwoordelijkheid van de burgers appelleert, maar diezelfde burger geen stem geeft in dat beleid.
Dit, en de positie van de wetenschap als adviseur in democratisch crisisbeleid, zal Gaston Meskens behandelen in het webinar van 10 mei aanstaande.   
Gaston Meskens, wiens opiniebijdragen met name in Apache sterk opgemerkt worden, is een uiterst veelzijdig man. Hij is kernfysicus, filosoof, beeldend kunstenaar, filosofisch activist – en daar kan nog meer aan toegevoegd. Hij is verbonden aan de UGent (centrum ethiek- en waardenonderzoek) en aan de Studiegroep voor Wetenschap en Technologie van het Belgisch studiecentrum voor Kernenergie, waar hij o.a. de ethische en sociale aspecten van nucleair onderzoek bestudeert.
Zijn kunst (w.o. installaties) is complementair aan zijn wetenschappelijk werk, in die zin dat hij die voor een stuk als laboratoriumprocessen opvat.
Een opvatting over democratie, die hij deelt met John Dewey: “Democratie is het ontsluiten van de sociale intelligentie van de burgers”.

 

Schrijf je hier in om het webinar van 10 mei 19u30 te volgen.


 

De afgelopen weken had Meer Democratie een gesprek met zowel het kabinet van Minister Clarinval (MR) als Minister Verlinden (CD&V), beiden verantwoordelijk voor democratische vernieuwing. Wij zijn blij dat tijdens deze gesprekken het herstellen van het vertrouwen in de politiek en experimenteren met aanvullingen op de representatieve democratie een prioriteit was voor hen.

Mogelijkheid voor bindend referendum op volksinitiatief?
Op dit moment heeft Meer Democratie niet het gevoel dat de huidige politiek enthousiast wordt van een bindend referendum, maar dat het vast blijft houden aan het huidige systeem en voornamelijk her en der aanpassingen wilt maken in plaats van het huidig systeem te herdenken. Het is daarom uitkijken naar het digitale platform dat beide kabinetten gaan lanceren waarin de burgers hun ideeën voor democratische vernieuwingen kunnen stipuleren. Meer Democratie ziet dit ook als een mogelijkheid om het bindend referendum op volksinitiatief opnieuw op tafel te leggen.

Acties
Meer Democratie werkt momenteel een concreet voorstel uit om het referendum in te voeren in België, inclusief antwoorden op de grootste bekommernissen zoals de handtekeningdrempel, objectivering van de vraag en de informatiecampage. Het digitale platform zal daarbij belangrijk worden om anderen ook te overtuigen van de noodzaak om ‘burgers’ hun plaats te geven in de grondwet en bijgevolg in het democratisch proces en besluitvorming. Daarnaast probeert Meer Democratie de contacten warm te houden en partnerorganisaties te zoeken om de boodschap te vergroten en versterken.


 

Meer Democratie heeft ongeveer €2.900 per maand extra nodig om een interne werking te garanderen en bovenstaande acties te kunnen blijven voeren. Daarom, doe mee! Maak een bestendige opdracht op ons rekeningnummer IBAN: BE23 5230 8007 5191 BIC: TRIOBEBB.

Met gemiddeld €10 per maand kunnen we verder doen.

Help de eerste maanden te overbruggen met een donatie.

Ja, ik doe mee, ik neem mee verantwoordelijkheid en help onze democratie te redden.

 
 
 

 

 
Onze medeburgers en volgende generaties zullen jullie eeuwig dankbaar zijn!

 

Uw welkomstteam Guido, Marc, Marijke, Bert, Eric, Dirk, Marie-Claire.


 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be