Logo

Geachte ,

Beste deelnemer,

Diegenen die de webinars 'komen onze grondrechten nog wel terug?' en 'doelstellingen, visie en acties' van de maandagen 15 en 29 maart gemist hebben, kunnen nu de opnames bekijken.

Politicoloog en historicus Thijs Vos gaf op 15 maart uitleg bij de eerste bevindingen van het Exceptius-onderzoek naar de noodwetbesluitvorming in 15 Europese landen, en de gevolgen daarvan voor democratie, politieke legitimiteit, naleving van de maatregelen en de beheersing van het virus. Hij weidde uit over de situatie in België, Nederland en Frankrijk en maakte vergelijkingen op gebieden zoals verboden en niet-bindende geboden, democratische compensatoren, steun voor de regering en tevredenheid met de noodmaatregelen.

Guido en Bert bespraken op 29 maart nog eens onze plannen, campagnes en acties, en gingen dan uitvoerig in op de federale staatsstructuur, taalwetgeving, het gebrek aan waarheidszoekende politici, coronavaccins, inspiratie uit Zwitserland en Luxemburg en de evolutie waarin we het ideaal van het referendum concreet realizeren.

Dankzij de vele en mondige deelnemers kwamen ook thema's zoals het rechtvaardigheidsgevoel van het volk versus gewetenloze politici in particratieën, het recall, lobbyen versus een authentiek gesprek, het bereiken van een omvangrijker publiek en politieonderdrukking aan bod.


Gaston Meskens, o.a. kernfysicus, zal op het webinar van 10 mei 19u30 spreken over "De coronacrisis is een crisis van de democratie." Volg deze link om in te schrijven.

Afbraak van democratische verworvenheden bedreigt op dit ogenblik heel wat staten. Net zoals de opbouw van burgerparticipatie een stapsgewijs proces is, verloopt ook het afkalven daarvan geleidelijk aan, en dat houdt het gevaar in dat de doorsnee burger zich daar helemaal niet bewust van wordt. Het is daarom van het grootste belang dat wij, burgers, wakker blijven voor de symptomen van afglijdende democratie en die leren te herkennen. Bijvoorbeeld zoals nu tijdens de coronatijd: een overheid die aan de verantwoordelijkheid van de burgers appelleert, maar diezelfde burger geen stem geeft in dat beleid.

Dit, en de positie van de wetenschap als adviseur in democratisch crisisbeleid, zal Gaston Meskens behandelen in het webinar van 10 mei aanstaande.   
Gaston Meskens, wiens opiniebijdragen met name in Apache sterk opgemerkt worden, is een uiterst veelzijdig man. Hij is kernfysicus, filosoof, beeldend kunstenaar, filosofisch activist – en daar kan nog meer aan toegevoegd. Hij is verbonden aan de UGent (centrum ethiek- en waardenonderzoek) en aan de Studiegroep voor Wetenschap en Technologie van het Belgisch studiecentrum voor Kernenergie, waar hij o.a. de ethische en sociale aspecten van nucleair onderzoek bestudeert.
Zijn kunst (w.o. installaties) is complementair aan zijn wetenschappelijk werk, in die zin dat hij die voor een stuk als laboratoriumprocessen opvat.

Een opvatting over democratie, die hij deelt met John Dewey: “Democratie is het ontsluiten van de sociale intelligentie van de burgers”.


Ons werk kan veel beter, dat weten we. Wat zijn zaken die we gemakkelijk kunnen verbeteren? Laat het ons weten. Wat vond je van het vorige webinar?

Nodig anderen uit de opnames te bekijken en de webinar's te volgen. Gelieve ons emailadres welkom@meerdemocratie.be in kopie te plaatsen.

Bijna iedereen met een pc en internet kan meehelpen. We zijn dringend op zoek naar mensen die de video's bewerken en beheren, de berichten op de sociale media mee helpen verspreiden enzoveel meer. Neem daartoe contact op met Meer Democratie VZW 0495687006 of welkom@meerdemocratie.be

Tot volgende keer,

Uw welkomst team Guido, Marijke, Marc, Bert, Eric, Dirk, Marie-Claire


 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be