Logo

Geachte ,

Beste deelnemer,

Diegenen die de webinars 'de vrijwillige slavernij' en 'checks, balances en burgerparticipatie: een valse tegenstelling' van maandag 15 februari en 1 maart gemist hebben, kunnen nu de opnames bekijken.

Erik Van de Putte besprak het boek 'vertoog over de vrijwillige slavernij', in 1548 geschreven door Etienne de la Boétie. Het is een antwoord op 'de vorst' van Machiavelli, dat beschrijft hoe machthebbers hun macht kunnen behouden, en de oorsprong is van wat we nu het Machiavelliaanse noemen, het koude en manipulatieve als onderdeel van de duistere triade die ook psychopathie en narcissisme omvat. De la Boétie gaat daar tegenin en geeft ons ammunitie in de strijd voor de vrijheid, uitleggend hoe onderdanen de macht van hun onderdrukkers kunnen breken.

Kernidee is dat de heerser de macht verliest als we hem simpelweg niet meer gehoorzamen, en dat het volk hier altijd voor kan kiezen, maar het primaire verlangen naar vrijheid is kwijtgeraakt, ondermeer door gewenning, afleiding en het web van hiërarchiën. De particratieën die de democratie verhinderen zijn een verdere ontwikkeling van de oude tirannieën, nu met holle memes en listigere vormen van geweld. Alleen als mensen elkaar als gelijkwaardig kunnen zien, met elkaar spreken en organizeren voor het tot stand brengen van directe democratie, zullen we deze kaste kunnen ontmantelen.

Ronald Van Crombrugge besprak juridische obstakels voor directe burgerparticipatie, en zijn kijk op hoe referenda in een deliberatieve democratie kunnen werken. Hij gaf uitleg over welke argumenten van de raad van state omtrent directe democratie hij niet serieus neemt, en waarom hij overtuigd is dat voor bindende referenda een grondwetswijziging nodig is.

Er werd gesproken over de wil van het volk als abstractie versus realiteit en als gevormd door waarover zij zich kan uitspreken en het verloop van hoe zij dit kan doen, en hoe we manipulaties van die wil door autoritaire leiders kunnen bestrijden. Dan kwamen nog aan bod het belang van correcte vraagstelling, het voorhanden zijn van informatie voor de bevolking, en voldoende tijd en gedachtewisseling alvorens het houden van het uiteindelijke referendum.

De vele vragen die werden gesteld leidden nog tot boeiende dialoog.


In het webinar van 15 maart 19u30 bespreekt Thijs Vos met ons in hoeverre democratische grondrechten nog terug te krijgen zijn. Schrijf je hier in.

Meer en meer mensen beginnen de bezorgdheid te delen over de democratische kaalslag die de Coronamaatregelen aanrichten. Grondrechten even on hold zetten kan bij een crisis als noodmaatregel soms verantwoord zijn, maar we dienen met zijn allen bijzonder alert te zijn voor het verontrustende neveneffect daarvan: de rechtsstaat wordt sluipenderwijs maar gestadig onderuit gehaald. En vooral: de weg terug blijkt niet zo evident.

De Nederlandse politicoloog en historicus Thijs Vos neemt deel aan het onderzoeksproject Exceptius van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoekt in een groot aantal Europese landen de effecten van de noodwetbesluitvorming op de democratische rechtsstaat. Meer bepaald vergelijkt het België, Nederland en Frankrijk met elkaar, onder andere met betrekking tot de stappen die deze landen deden om de negatieve uitwerking van de maatregelen op de democratie en het maatschappelijke leven te beperken. Het onderzoek loopt nog; midden maart worden de resultaten gepubliceerd en België wordt een van de eerste landen om die te zien te krijgen.
 

In dit webinar van maandag 15 maart 19u30 krijgen wij nu al een belangrijke inkijk van de bevindingen die dit onderzoeksproject opleverde.

Thijs Vos is, naast co-onderzoeker bij het project Exceptius, duo-raadslid voor de lokale Partij Sleutelstad in zijn woonplaats Leiden (waarvan we ook al Maarten Kersten te gast hadden). Hij is betrokken bij onze zustervereniging Meer Democratie Nederland.


Ons werk kan veel beter, dat weten we. Wat zijn zaken die we gemakkelijk kunnen verbeteren? Laat het ons weten. Wat vond je van het vorige webinar?

Nodig anderen uit de opnames te bekijken en de webinar's te volgen. Gelieve ons emailadres welkom@meerdemocratie.be in kopie te plaatsen.

Bijna iedereen met een pc en internet kan meehelpen. We zijn dringend op zoek naar mensen die de video's bewerken en beheren, de berichten op de sociale media mee helpen verspreiden enzoveel meer. Neem daartoe contact op met Meer Democratie VZW 0495687006 of welkom@meerdemocratie.be

Tot volgende keer,

Uw welkomst team Guido, Mariame, Marc, Bert, Eric, Dirk, Marie-Claire


 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be