Logo

Geachte ,

Beste democraat,

Welke juridische obstakels ondervinden we op de weg naar directe burgerparticipatie in de politiek? Advocaat Ronald Van Crombrugge zal dit op het zoom-webinar van maandag 1 maart van 19u30 tot 21u30 ons uiteenzetten.


Maandag a.s. 1 maart verwelkomen we een briljante jonge rechtsgeleerde die de juridische obstakels onder de loep neemt die directe burgerparticipatie in de politiek op haar weg kan vinden. En vooral: welke van deze al dan niet reële obstakels hij vanuit zijn expertise serieus neemt en welke niet. Ronalds betoog zal fundamentele aandachtspunten voor directe democratie confronteren met andere voor deliberatieve democratie.


Ronald Van Crombrugge is advocaat bij Curia Advocaten, waar hij zich specialiseert in het bredere publiekrecht, met een bijzondere focus op grondrechten en het anti-discriminatierecht. In 2015 behaalde hij magna cum laude zijn diploma in de rechten, optie research master, aan de KULeuven. Van 2015 tot 2019 was hij er werkzaam aan het Instituut voor Constitutioneel Recht (specialisatie in grondwettelijk recht en politieke theorie). In 2019-2020 was hij visiting researcher aan het Max Planck Institut in Heidelberg (De).


Ronald voert een doctoraal onderzoek waarin hij de regulering evalueert van referenda vanuit het perspectief van de deliberatieve democratische theorie. Het onderzoek splitst zich op in twee vragen:

  1. kunnen mechanismen van directe democratie, zoals het referendum, een nuttige rol spelen in een deliberatieve democratie?
  2. hoe kan het regulerend kader worden aangepast om beter aan te sluiten bij de beginselen van deliberatieve democratie?

Schrijf je in op het zoom-webinar van maandag 1 maart van 19u30 tot 21u30

Met vriendelijke groeten,
Meer Democratie VZW
Guido, Marc, Mariame, Bert, Eric, Dirk, Marie-Claire e.a.


 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be