Logo

Geachte ,

Beste deelnemer,

Diegenen die de webinar 'vrij spreekrecht' van maandag 1 februari gemist hebben kunnen hier de opname bekijken.

Deze keer gaf Bert uitleg over het vrij spreekrecht, en hoe de principes daarvan een voorwaarde zijn voor een functionerende democratie.

We begonnen bij de uitvinding van de boekdrukkunst als revolutie in de verdeling van het woord en de verspreiding van kennis, en kwamen dan al snel tot het hedendaagse internet, waarbij enorme hoeveelheden digitale informatie van velen naar velen reizen.

Dan bewogen we ons van het thema leugens en de waarheid die steeds sneller naar boven komt naar de concurrentie van ideeën, en het vrij delen van inzicht als voorwaarde voor het verbeteren van de samenleving. We hadden het over het tot stand brengen van een hoogmorele cultuur waarin de economie ten dienste staat van het leven in plaats van het omgekeerde.

Vervolgens kwamen de groffe uitspraken aan bod, het heimelijke en ondergrondse in de dictatuur, censuur, het gelijkheidsbeginsel en het oplossen van tegenstellingen tussen partijen en klassen met directe democratie. Ook globalistische privé-kapitalistische ideologie als kader van de mainstream media, het absoluut zijn van het vrij spreekrecht, gesproken daden, het recht om niet te luisteren en het benoemen van de wetgevende macht door loting werden behandeld.

Bij de vragen van deelnemers beredeneerden we nog de gevaren van het internet, fake news en het probleem van het bepalen van leugens en waarheid, lokalere vormen van vrij spreekrecht versus globale 'verbondenheid', het opzetten tot zwijgen, en de stemplicht.


“Zij zijn alleen maar groot omdat wij knielen” - Etienne de La Boétie

Op het volgende webinar van maandag 15 februari 19u30 gaan we spreken over de 'vrijwillige slavernij'.

Etienne de La Boétie, een jonge Franse jurist en politieke filosoof, die leefde in de 16de eeuw, schreef hierover een verhandeling die tot op vandaag nog heel veel weerklank vindt, en terecht!

Hij stelde zich enkele pertinente vragen:

  • Hoe is het mogelijk – enerzijds – dat een monarch, één heerser, er in slaagt om zijn macht te behouden?
  • Hoe komt het – anderzijds – dat mensen/burgers zo gemakkelijk onderdanig zijn of worden en maar blijven gehoorzamen?

La Boétie analyseert op nauwkeurige wijze de elementen die aan de basis liggen van menselijke onderworpenheid/onderdrukking t.a.v. een heersend politiek regime. Zijn helder en prikkelend betoog is ook nu nog steeds een accurate handleiding om tot individuele bewustwording en sociaal burgerschap te komen …. een appel aan de burger, aan ieder van ons!

Ook het karakteristieke gedrag van burgers, toen en nu, vertoont identieke kenmerken, zodanig dat het dominante politieke systeem kan worden gehandhaafd … en de massale onderdrukking blijft voortduren.

Nochtans is volgens La Boétie de oplossing vrij eenvoudig:

  • Het is niet nodig te vechten tegen de tiran. De mensen moeten alleen weigeren te gehoorzamen.
  • Het is zelfs niet nodig om de tiran iets af te nemen, gewoon hem niets geven is voldoende.

Etienne de La Boétie kan terecht een voorloper van de ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ worden genoemd.

 

In dit webinar zal onze medewerker van Meer Democratie, Eric Van de Putte, tevens bestuurslid, dieper ingaan op de inhoud van het ‘Discours’ en de betekenis die het nog steeds kan hebben voor onze visie op een democratische samenleving.

Schrijf u dus nu in op het zoom-webinar van maandag 15 februari van 19u30 tot 21u30. Na een gedreven en overzichtelijke presentatie worden eventuele vragen beantwoord en gaan we met elkaar in gesprek.

 


Ons werk kan veel beter, dat weten we. Wat zijn zaken die we gemakkelijk kunnen verbeteren? Laat het ons weten. Wat vond je van het vorige webinar?

Nodig anderen uit de opnames te bekijken en de webinar's te volgen. Gelieve ons emailadres welkom@meerdemocratie.be in kopie te plaatsen.

Bijna iedereen met een pc en internet kan meehelpen. We zijn dringend op zoek naar mensen die de video's bewerken en beheren, de berichten op de sociale media mee helpen verspreiden enzoveel meer. Neem daartoe contact op met Meer Democratie VZW 0495687006 of welkom@meerdemocratie.be

Tot volgende keer,

Uw welkomst team Guido, Mariame, Marc, Bert, Eric, Dirk, Marie-Claire


 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be