Logo

Geachte ,

Zij zijn alleen maar groot omdat wij knielen” Citaat van Etienne de La Boétie. Op ons webinar van maandag 15 februari 19u30 gaan we spreken over ‘de vrijwillige slavernij'.


Etienne de La Boétie, een jonge Franse jurist en politieke filosoof, die leefde in de 16de eeuw, schreef hierover een verhandeling die tot op vandaag nog heel veel weerklank vindt, en terecht!
Hij stelde zich enkele pertinente vragen:

  • Hoe is het mogelijk – enerzijds – dat een monarch, één heerser, er in slaagt om zijn macht te behouden?
  • Hoe komt het – anderzijds – dat mensen/burgers zo gemakkelijk onderdanig zijn of worden en maar blijven gehoorzamen?

La Boétie analyseert op nauwkeurige wijze de elementen die aan de basis liggen van menselijke onderworpenheid/onderdrukking t.a.v. een heersend politiek regime. Zijn helder en prikkelend betoog is ook nu nog steeds een accurate handleiding om tot individuele bewustwording en sociaal burgerschap te komen …. een appel aan de burger, aan ieder van ons!

We leven vandaag immers in een particratie, die ons als een democratie wordt aangepraat. Er zijn talrijke overeenkomsten tussen een onmenselijke tirannie en een burger-onvriendelijke particratie.
Ook het karakteristieke gedrag van burgers, toen en nu, vertoont identieke kenmerken, zodanig dat het dominante politieke systeem kan worden gehandhaafd … en de massale onderdrukking blijft voortduren.
Nochtans is volgens La Boétie de oplossing vrij eenvoudig:

  • Het is niet nodig te vechten tegen de tiran. De mensen moeten alleen weigeren te gehoorzamen.
  • Het is zelfs niet nodig om de tiran iets af te nemen, gewoon hem niets geven is voldoende.

Etienne de La Boétie kan terecht een voorloper van de ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ worden genoemd.

In dit webinar zal onze medewerker van Meer Democratie, Eric Van de Putte, tevens bestuurslid, dieper ingaan op de inhoud van het ‘Discours’ en de betekenis die het nog steeds kan hebben voor onze visie op een democratische samenleving.

Schrijf u dus nu in op het zoom-webinar van maandag 15 februari van 19u30 tot 21u30.
Na een gedreven en overzichtelijke presentatie worden eventuele vragen beantwoord en gaan we met elkaar in gesprek.

Dit boek heeft Meer Democratie VZW hertaald en in boek uitgegeven.

Uw welkomstteam Guido, Marc, Mariame, Bert, Eric, Dirk, Marie-Claire.


 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be